FAQs Complain Problems

सार्वजनिक सुनुवाई हुने सम्बन्धि सूचना !

सन्धिखर्क नगरपालिकाद्वारा आ.व. २०७५/०७६ को प्रथम चौमासिकको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम निम्न मिति, समय र स्थानमा आयोजना गरिएको हुँदा सरोकारवाला सबैलाई उपस्थितीको लागि अनुरोध छ ।

तपसिल

मिति- २०७५ कर्तिक ३० गते शुक्रबार ।

समय- बिहान ११:०० बजे ।

स्थान- सन्धिखर्क-६, नरपानी ।

ई–गभर्नेन्स (कर्मचारी लगइन) :

ई हाजिरी
स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली-SUTRA
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
अनलाईन भुक्तानी प्रणाली
राजश्व भुक्तानी प्रणाली-नगदी रसिद
राजश्व भुक्तानी प्रणाली - सम्पतीकर
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
सामाजिक सुरक्षा
अनलाईन घटना दर्ता