FAQs Complain Problems

समाचार

Elected Officials

तस्विर Name Designation Phone Ward No.
मोतिजङ्ग रायमाझी वडा अध्यक्ष ९८५७०६९२४२ वडा.न. २
कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष ९८५७०६९२४४ वडा.न. ४
नारायण खड्का वडा अध्यक्ष ९८५७०६९२५२ वडा.न. १२

ई–गभर्नेन्स (कर्मचारी लगइन) :

स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली-SUTRA
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
अनलाईन भुक्तानी प्रणाली
राजश्व भुक्तानी प्रणाली-नगदी रसिद
राजश्व भुक्तानी प्रणाली - सम्पतीकर
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
सामाजिक सुरक्षा
अनलाईन घटना दर्ता