FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्रथम चौमासिक निकासा सम्बन्धमा

यस नगरपालिका अन्तरगतका विद्यालयहरुका शिक्षक तथा कर्मचारी र अन्य विद्यालय संचालनवापतको रकम यसैसाथ संलगन शिर्षकमा पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ । 

आ. व. २०७४।०७५ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

सन्धिखर्क नगरपालिकाको आ. व. २०७४।०७५ को लागि नगरप्रमुख श्री कमलप्रसाद भुसालले प्रस्तुत गर्नु भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

Pages