FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

IEMIS अध्यावधिक गर्ने सम्वधि सूचना

यस नगरपालिका अन्तर्गतका सबै  सामुदायिक तथा स‌स्थागत  विद्यालयहरु ।

Pages