FAQs Complain Problems

समाचार

सन्धिखर्क एकीकृत नगरपालिका प्रणाली निर्माण सम्बन्धी आशयपत्र आह्वान गरिएको सूचना र आशयपत्र सम्वन्धी कागजात ।

Supporting Documents: 

Fiscal Year:

ई–गभर्नेन्स (कर्मचारी लगइन) :

ई हाजिरी
स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली-SUTRA
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
अनलाईन भुक्तानी प्रणाली
राजश्व भुक्तानी प्रणाली-नगदी रसिद
राजश्व भुक्तानी प्रणाली - सम्पतीकर
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
सामाजिक सुरक्षा
अनलाईन घटना दर्ता