FAQs Complain Problems

निजामती सेवा दिवस को उपलक्ष्यमा माननीय जिल्ला न्यायधिस र प्र .जि .अ .संगै अन्य कर्मचारीहरु न .पा .को आयोजनामा सरसफाई अभियान कार्यक्रम

ई–गभर्नेन्स (कर्मचारी लगइन) :

ई हाजिरी
स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली-SUTRA
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
अनलाईन भुक्तानी प्रणाली
राजश्व भुक्तानी प्रणाली-नगदी रसिद
राजश्व भुक्तानी प्रणाली - सम्पतीकर
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
सामाजिक सुरक्षा
अनलाईन घटना दर्ता