FAQs Complain Problems

समाचार

नगरप्रमुख खुत्रुके बचत योजना संचालनको लागि बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाइ प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना

Supporting Documents: 

ई–गभर्नेन्स (कर्मचारी लगइन) :

स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली-SUTRA
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
अनलाईन भुक्तानी प्रणाली
राजश्व भुक्तानी प्रणाली-नगदी रसिद
राजश्व भुक्तानी प्रणाली - सम्पतीकर
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
सामाजिक सुरक्षा
अनलाईन घटना दर्ता