FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक सुनुवाई हुने सम्बन्धि सूचना !

सन्धिखर्क नगरपालिकाद्वारा आ.व. २०७५/०७६ को प्रथम चौमासिकको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम निम्न मिति, समय र स्थानमा आयोजना गरिएको हुँदा सरोकारवाला सबैलाई उपस्थितीको लागि अनुरोध छ ।

तपसिल

मिति- २०७५ कर्तिक ३० गते शुक्रबार ।

समय- बिहान ११:०० बजे ।

आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरुको वार्षिक लेखापरीक्षण गर्न आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 

प्रथम चौमासिक निकासा सम्बन्धमा

यस नगरपालिका अन्तरगतका विद्यालयहरुका शिक्षक तथा कर्मचारी र अन्य विद्यालय संचालनवापतको रकम यसैसाथ संलगन शिर्षकमा पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ । 

Pages