FAQs Complain Problems

News and Notices

आ.ब.२०७२/०७३ का लागि पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी– सन्धिखर्क नगरपालिका, अर्घाखाँची

आ.ब.२०७२÷०७३ का लागि 
पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी– सन्धिखर्क नगरपालिका, अर्घाखाँची

मिति २०७१÷०८÷१९
नारा÷आदर्श ः 
विना कुनै विमति र शर्त, हाम्रो एउटै ध्येय, स्वच्छ, सुन्दर र समृद्ध सन्धिखर्क ।

वेबसाइट सन्चालन सम्बन्धमा

आज मिति २०७२/०५/२३ गते बाट यस सन्धिखर्क नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारिक वेबसाइट संचालनमा ल्याएको जानकारी गराउछौ|  नगरबासीले उक्त वेबसाइट www.sandhikharkamun.gov.np मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ|  

Pages

ई–गभर्नेन्स (कर्मचारी लगइन) :

ई हाजिरी
स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली-SUTRA
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
अनलाईन भुक्तानी प्रणाली
राजश्व भुक्तानी प्रणाली-नगदी रसिद
राजश्व भुक्तानी प्रणाली - सम्पतीकर
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
सामाजिक सुरक्षा
अनलाईन घटना दर्ता