FAQs Complain Problems

News and Notices

आ. व. २०७४।०७५ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

सन्धिखर्क नगरपालिकाको आ. व. २०७४।०७५ को लागि नगरप्रमुख श्री कमलप्रसाद भुसालले प्रस्तुत गर्नु भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

आ.ब.२०७२/०७३ का लागि पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी– सन्धिखर्क नगरपालिका, अर्घाखाँची

आ.ब.२०७२÷०७३ का लागि 
पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी– सन्धिखर्क नगरपालिका, अर्घाखाँची

मिति २०७१÷०८÷१९
नारा÷आदर्श ः 
विना कुनै विमति र शर्त, हाम्रो एउटै ध्येय, स्वच्छ, सुन्दर र समृद्ध सन्धिखर्क ।

वेबसाइट सन्चालन सम्बन्धमा

आज मिति २०७२/०५/२३ गते बाट यस सन्धिखर्क नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारिक वेबसाइट संचालनमा ल्याएको जानकारी गराउछौ|  नगरबासीले उक्त वेबसाइट www.sandhikharkamun.gov.np मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ|  

Pages

ई–गभर्नेन्स (कर्मचारी लगइन) :

ई हाजिरी
स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली-SUTRA
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
अनलाईन भुक्तानी प्रणाली
राजश्व भुक्तानी प्रणाली-नगदी रसिद
राजश्व भुक्तानी प्रणाली - सम्पतीकर
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
सामाजिक सुरक्षा
अनलाईन घटना दर्ता