FAQs Complain Problems

समाचार

Photo Gallery

न्धिखर्क नगरपालिकाकाे आयोजना र नेपाल नगरपालिका संघकाे प्राविधिक सहयोगमा आज मध्यकालिन खर्च संरचना (MTEF) सम्वन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएकाे छ

, , , , ,

Pages

ई–गभर्नेन्स (कर्मचारी लगइन) :

स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली-SUTRA
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
अनलाईन भुक्तानी प्रणाली
राजश्व भुक्तानी प्रणाली-नगदी रसिद
राजश्व भुक्तानी प्रणाली - सम्पतीकर
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
सामाजिक सुरक्षा
अनलाईन घटना दर्ता