FAQs Complain Problems

समाचार

सन्धिखर्क नगरपालिकाको आ.व. २०७२/७३ को लागि कर, दस्तुर, शुल्कहरुको दरहरु

आज मिति २०७१।०८।१८ गते सन्धिखर्क नगरपालिका राजस्व परामर्श समितिका संयोजक एवं स.न.पा.का कार्यकारी अधिकृत श्री कृष्णप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा देहाय बमोजिको उपस्थितिमा बसि देहाय बमोजिम निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १ सन्धिखर्क नगरपालीकाको आ.व. २०७२÷७३ को लागि कर, दस्तुर, शुल्कहरुको दरहरु निम्नानुसार कायम गर्ने निर्णय भयो । 

ई–गभर्नेन्स (कर्मचारी लगइन) :

स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली-SUTRA
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
अनलाईन भुक्तानी प्रणाली
राजश्व भुक्तानी प्रणाली-नगदी रसिद
राजश्व भुक्तानी प्रणाली - सम्पतीकर
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
सामाजिक सुरक्षा
अनलाईन घटना दर्ता