FAQs Complain Problems

समाचार

प्रेमचन्द्र विक

Nepali
HealthPost Name: 
खाँचीकाेट स्वास्थ्य चाैकी
Phone: 
९८५७०६६८०१
Email: 
premchandrabk@gmail.com
Photo: 

ई–गभर्नेन्स (कर्मचारी लगइन) :

स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली-SUTRA
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
अनलाईन भुक्तानी प्रणाली
राजश्व भुक्तानी प्रणाली-नगदी रसिद
राजश्व भुक्तानी प्रणाली - सम्पतीकर
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
सामाजिक सुरक्षा
अनलाईन घटना दर्ता