FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरुको वार्षिक लेखापरीक्षण गर्न आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 

प्रथम चौमासिक निकासा सम्बन्धमा

यस नगरपालिका अन्तरगतका विद्यालयहरुका शिक्षक तथा कर्मचारी र अन्य विद्यालय संचालनवापतको रकम यसैसाथ संलगन शिर्षकमा पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ । 

आ. व. २०७४।०७५ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

सन्धिखर्क नगरपालिकाको आ. व. २०७४।०७५ को लागि नगरप्रमुख श्री कमलप्रसाद भुसालले प्रस्तुत गर्नु भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

Pages