FAQs Complain Problems

समाचार

उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा औधोगिक ग्राम पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा मन्त्रालय र सन्धिखर्क नगरपालिका विच सम्झौता सम्पन्न भएको छ

ई–गभर्नेन्स (कर्मचारी लगइन) :

ई हाजिरी
स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली-SUTRA
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
अनलाईन भुक्तानी प्रणाली
राजश्व भुक्तानी प्रणाली-नगदी रसिद
राजश्व भुक्तानी प्रणाली - सम्पतीकर
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
सामाजिक सुरक्षा
अनलाईन घटना दर्ता