FAQs Complain Problems

समाचार

अभिमुखिकरण कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धि सूचना(कार्यपालिका सदस्य ज्यूहरु सबै, शाखा प्रमुख ज्यूहरु सबै) ।

Fiscal Year:

ई–गभर्नेन्स (कर्मचारी लगइन) :

ई हाजिरी
स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली-SUTRA
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
अनलाईन भुक्तानी प्रणाली
राजश्व भुक्तानी प्रणाली-नगदी रसिद
राजश्व भुक्तानी प्रणाली - सम्पतीकर
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
सामाजिक सुरक्षा
अनलाईन घटना दर्ता