FAQs Complain Problems

समाचार

सन्धिखर्क नगरपालिका अन्तर्गतका समुदायिक विद्यालयहरुलाई शैक्षिक सामाग्रि वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत श्री जनचेतना आधारभूत विद्यालयमा सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगर उपप्रमख द्धारा शैक्षिक सामाग्रि वितरण साथै स्वीटर बुनाई तालिमको समापन कार्यक्रमका तस्विरहरु ।

ई–गभर्नेन्स (कर्मचारी लगइन) :

ई हाजिरी
स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली-SUTRA
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
अनलाईन भुक्तानी प्रणाली
राजश्व भुक्तानी प्रणाली-नगदी रसिद
राजश्व भुक्तानी प्रणाली - सम्पतीकर
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
सामाजिक सुरक्षा
अनलाईन घटना दर्ता