FAQs Complain Problems

समाचार

सन्धिखर्क नगरपालिका अन्तर्गतका समुदायिक विद्यालयहरुलाई शैक्षिक सामाग्रि वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत श्री बलेवाङ्ग आधारभूत विद्यालयमा सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगर प्रमख द्धारा शैक्षिक सामाग्रि वितरण ।

ई–गभर्नेन्स (कर्मचारी लगइन) :

ई हाजिरी
स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली-SUTRA
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
अनलाईन भुक्तानी प्रणाली
राजश्व भुक्तानी प्रणाली-नगदी रसिद
राजश्व भुक्तानी प्रणाली - सम्पतीकर
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
सामाजिक सुरक्षा
अनलाईन घटना दर्ता