FAQs Complain Problems

घर बाटो शिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
निवेदन पेश गरेको दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्क: 
क्षेत्रअनुसार १२००-६०० र ३००
आवश्यक कागजातहरु: 
  • सक्कल जग्गाधनी पुर्जा
  • चालु वर्षको कर तिरेको रसिद
  • नागरिकता
  • निवेदन