FAQs Complain Problems

आ.ब.२०७२/०७३ का लागि पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी– सन्धिखर्क नगरपालिका, अर्घाखाँची

आ.ब.२०७२÷०७३ का लागि 
पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी– सन्धिखर्क नगरपालिका, अर्घाखाँची

मिति २०७१÷०८÷१९
नारा÷आदर्श ः 
विना कुनै विमति र शर्त, हाम्रो एउटै ध्येय, स्वच्छ, सुन्दर र समृद्ध सन्धिखर्क ।

लक्ष्य ः दिगो आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकास तर्फ परिलक्षित गर्दै सन्धिखर्क नगरपालिकालाई सुदृढ र समुन्नत बनाउने ।

उद्देश्य ः 
     नगर विकास योजना निर्माण गरी सबै क्षेत्रको सहभागिता र योगदानबाट समावेशी विकासको पथमा अग्रसर गराउँदै सन्धिखर्क नगरपालिकाको संस्थागत विकास गरी नगर विकासका लागि सक्षमता अभिबृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्य हुनेछ । 

प्राथमिकता ः 
ड्ड    कृषि तथा पशुपालनको व्यवसायीकरण, आय आर्जन र रोजगारी उन्मुख कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने । 
ड्ड    धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्दै पर्यटकीय क्षप्रर्वद्धनमा जोड दिने ।
ड्ड    खानेपानी र सरसफाई ब्यबस्थापनलाई क्रमशः ब्यबस्थित गर्दै लैजाने,
ड्ड    दिगो र वातावरणमैत्री विकास पद्धतिलाई स्थापित गर्न जोड दिने,
ड्ड    महिला, बालबालिका, अशक्त अपांग, दलित, आदिवासी, जनजाती, पि५८िएका वर्ग र विपन्न तथा सिमान्तकृत समूदायको विकासमा जो८ दिने । 
ड्ड    नगरपालिकाको संस्थागत विकास–भौतिक संरचना, मानव संशाधन र सक्षमता अभिबृद्धि गर्ने,
ड्ड    आन्तरिक स्रोतको पहिचान, प्रक्षेपण, परिचालन र सदुपयोगमा ध्यान पु¥याउने,
ड्ड    निजी, गैरसरकारी र अन्य क्षेत्रको योगदानलाई समन्वयात्मक ढंगले संयोजन गर्ने,
ड्ड    समावेशी विकास पद्धतीलाई आत्मसात गरी लक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारितामा ध्यान दिने,
ड्ड    सामाजिक सुरक्षा र सुशासनका पक्षमा सेवा प्रवाह प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने,
ड्ड    समुदायमा आधारित ६ोल विकास संस्थाहरु र अन्य सहयोगी सं३संस्थाहरुको  सशक्तिकर०ा गर्ने । 
ड्ड    आवधिक नगर विकास योजना तर्जुमा गर्ने,
प्रमुख क्षेत्रगत नीतिहरु ः
ड्ड    सुन्दर र ब्यबस्थित शहरको अवधारणा मुताविक डम्पिङ्ग साईट, बसपार्क, हाटबजार, ढल विकास, सरसफाई, पार्क आदि नगर पूर्वाधार ब्यबस्थापन गर्दै जाने,
ड्ड    टोल सुधार समितिहरुको गठन र क्रियाशिलतामा जोड दिने,
ड्ड    नगरपालिकाको भौतिक संरचना निर्माणलाई महत्वका साथ अघि बढाउने,
ड्ड    पिछडिएका वडा र क्षेत्रलाई पूर्वाधार र आर्थिक, सामाजिक विकासमा विशेष प्राथमिकता दिने,
ड्ड    जनसहभागिता परिचालक र अपनत्व अभिबृद्धि गर्ने,
ड्ड    योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन, संचालन तथा व्यवस्थापनसंग सम्बन्धित सूचना तथा तथ्यांकहरुलाई सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग  गर्ने । 
आर्थिक प्रशासन तथा राजश्व परिचालन नीति ः
ड्ड    आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई विशेष महत्व र प्राथमिकता दिने,
ड्ड    कर, शुल्क, दस्तुरको दर भन्दा दायरा बढाउन जोड दिने,
ड्ड    अध्ययन अनुसन्धान मार्फत राजस्व परिचालन पद्धतीको विकास गर्दै केही बर्षभित्र एकीकृत सम्पत्ती कर प्रणाली अपनाउने,
ड्ड    विकासको अवस्था र सम्पन्नता स्तरीकरण हेरी शहरी र ग्रामीण वडा क्षेत्रमा अलग अलग कर, दस्तुर, शुल्क निश्चित गर्ने ।
आर्थिक तथा सामाजिक विकास नीति ः
फरक क्षमता भएका, ज्येष्ठ नागरिक,  एकल महिला 
वातावरण, स्वास्थ्य र सरसफाई नीति ः
ड्ड    फोहोरलाई स्रोतमा नै वर्गिकरण गरी कुहिने र नकुहुने वैज्ञानिक व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पहल कदमी गर्ने ।
ड्ड    नगर सरसफाईलाई अभियानको रुपमा संचालन गर्ने ।
ड्ड    बढ्दो नगर विकाससँगै उत्पादन हुने फोहर ब्यबस्थापनका लागि डम्पिङ्ग साईट ब्यबस्थापन र दीर्घकालिन रुपमा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साईट निर्माण तर्फ कदम चाल्ने ।
ड्ड    सामुदायिक÷सामाजिक परिचालन मार्फत फोहर ब्यबस्थापनलाई सुन्दरता र सभ्यताको संस्कृतिसँग आबद्ध गर्दै टोल सुधार समिति, टोल विकास संस्था, आमा समूह आदिको परिचालन गर्ने । 
ड्ड    वातावरणमैत्री स्थानीय शासनका नगरपालिकाका सूचकहरु पुरा गर्नेगरी सचेतना, क्षमता र ब्यबस्थापन प्रभावकारी पार्दै लैजाने,
ड्ड    नगरपालिकालाई पूर्ण सरसफाई अभियान तर्फ अगाडि बढाउनु साथै स्वच्छता, स्वस्थ संस्कृति र हरियाली प्रबद्र्धनलाई एकार्कासँग अन्तरसम्बन्धित गरी क्रमशः अगाडि बढाउने । 
समुदाय विकास नीति ः
ड्ड    समग्र विकासमा सामाजिक परिचालनको महत्व र भूमिकालाई आत्मसात गरी वडा नागरिक मंच, टोल सुधार समिति, टोल विकास संस्था, नागरिक सचेतना केन्द्र, आमा समूह, बाल तथा युवा क्लवको सकारात्मक परिचालन र सार्थक सहभागिता अभिबृद्धि  गर्ने 
ड्ड    समावेशी विकासको मर्म अनुरुप विभिन्न लक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन अभिबृद्धि गर्दै जाने । 
समावेशी विकास नीति ः
ड्ड    महिला, दलित, जनजाती, अपाङ्ग, जेष्ठ नागरिक र बालबालिकाको अधिकार, सहभागिता, पहुँच, आवाज र छनौटलाई समग्र विकास प्रकृयामा विशेष महत्वका साथ आबद्ध गर्दै अवलम्बन गर्ने ।
ड्ड    बालमैत्री स्थानीय शासनको मर्म अनुरुप यसमा जोड दिने,
ड्ड    सबै क्षेत्रको एकीकृत प्रयास, समन्वय र सहभागीता प्रबद्र्धन गर्ने,
ड्ड    सेवा प्रवाहमा लक्षित र विपन्न वर्गलाई विशेष सुविधा दिने,
सुशासन प्रवद्र्धन एवं संगठन विकास नीति ः
ड्ड    पारदर्शिता, मितव्य प्रबद्र्धन, अनियमितता नियन्त्रण, मितव्ययीता संबद्र्धनमा विशेष ध्यान पु¥याउने,
ड्ड    नीति, विधि र प्रक्रियाको परिपालनालाई आचार संहिताको रुपमा अवलम्बन गर्ने,
ड्ड    गुनासो ब्यबस्थापन, असल कार्यसम्पादनमा प्रोत्साहन र अनुचित कार्यमा दुरुत्साहन गर्ने संस्कृति विकास गर्ने,
ड्ड    कार्यक्रम र योजनाहरुको नियमित अनुगमन मूल्याङ्कनलाई अभिन्न अङ्गको रुपमा पद्दतिबद्ध गर्ने ।
प्रमुख प्राथमिकताकात्र ः
ज्ञ।    कृषि, पशुपालन, आय आर्जन र रोजगारी श्रृजना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने ।
द्द।    पर्यटकी क्षेत्रका विकास र प्रवद्र्धन ।
घ।    खानेपानी तथा सरसफाई र खानेपानीको मुहान संरक्षण
द्ध।    भौतिक पूर्वाधारको विकास (सडकहरुको मर्मत सम्भार र स्तरोउन्नती)
छ।    आर्थिक तथा सामाजिक विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी,

चुनौती अवसर र सम्भावना ः
    ऐतिहासिक अर्घा र खाँचीको संगम र सन्धि स्थल सन्धिखर्क भौगोलिक, जैविक, भौतिक र सामाजिक हिसाबले विविधतापूर्ण रहेको छ । जिल्लाको सदरमुकाम रहेको सन्धिखर्क र चुत्राबेसी बजार क्षेत्र, फराकिला फाँट, बाँगी खोला, प्रशिद्ध सुपा देउराली मन्दिर, खाँचीकोट दरबार, अर्घा दरबार र देवी मन्दिर, मसिनाको लेक, नरपानी आदि सुरम्य प्राकृतिक, ऐतिहासिक र धार्मिक स्थल र स्रोत साधन यसको समग्र विकासका अजस्र आधार हुन् । धर्म संस्कृति प्रबद्र्धन, पर्यटकीय विकास, आर्थिक क्रियाकलाप अभिबृद्धिका माध्यमका रुपमा यिनको दिगो ब्यबस्थापन र सदुपयोग नगर विकासका कोशेढुङ्गा हुन । कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, सवल राजस्व प्रशासन निर्माण र कर प्रणालीलाई आधुनिकरण, आन्तरिक श्रोत परिचालन, जनताका बढ्दा अपेक्षाहरु सम्वोधन । 

बजेट सिलिङ्ग जानकारी ः
    आन्तरिक आयतर्फ – राजश्व परामर्श समितिबाट निर्धारित विभिन्न कर दस्तुर शुल्क, भाडा इत्यादि वापत २०७२÷०७३ का लागि अनुमानित रु. १ करोड १५ लाख आन्तरिक आयको रुपमा रहने छ । नेपाल सरकारबाट नगरपालिकाका लागि  प्रशासनिक अनुदान ६० लाख ३९ लाख र पूँजीगत अनुदान तीन करोड  ३८ लाख ६२ हजार सिलिङ्ग प्राप्त भएको छ ।
आन्तरिक आय तर्फ ः एक करोड १५ लाखको बराबरको आन्तकिर आय अनुमान गरिएको छ ।

राजस्व वाँडफाँड तर्फ ः चालु आ.ब.को राजस्व वाँडफांड तर्फको कुल रकम प्राप्त भै सकेको छैन ।  हालसम्मको अनुमान अनुसार आगामी वर्ष चालु आ.ब. बराबरको रकम आउने सम्भावना छ । 

चालु आ.ब.मा जगेडा कोषको रकम नआएको तथा आगामी आ.ब.मा उक्त रकम आउने जानकारी प्राप्त भएको छ । 

उपरोक्तानुसारका विषयमाथि ब्यापक छलफल, अन्तरक्रिया र विचार विमर्श गरी नगरपालिकाको लक्ष्य, उद्देश्य, प्राथमिकता, नीति र समस्या चुनौती तथा अवसर र सम्भावना पहिल्याई कार्यक्रम सम्पन्न भयो । 

ई–गभर्नेन्स (कर्मचारी लगइन) :

ई हाजिरी
स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली-SUTRA
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
अनलाईन भुक्तानी प्रणाली
राजश्व भुक्तानी प्रणाली-नगदी रसिद
राजश्व भुक्तानी प्रणाली - सम्पतीकर
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
सामाजिक सुरक्षा
अनलाईन घटना दर्ता