FAQs Complain Problems

अंग्रेजी भाषामा शिफारिस तथा प्रमाणित

लाग्ने समय: 
निवेदन पेश गरेको दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु. ६००
आवश्यक कागजातहरु: 
  • जुन कागजातलाई अंग्रेजी भाषामा प्रमाणित गर्नुपर्ने हो सो को नेपाली सक्कलकागज
  • नागरिकता
  • सनाखत निवेदन